no-img
ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده

بایگانی‌های کولونی زنبور عسل | ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده


ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده
مطالب ویژه

مطالب

برچسب : کولونی زنبور عسل
DOC
مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده به روش کولونی زنبور عسل
۲۲,۰۰۰ تومان

مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده به روش کولونی زنبور عسل


مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده به روش کولونی زنبور عسلچکیده :در ایـن پایـان نامـه ، مسـأله ی مکـان یـابی و تعیـین ظرفیـت و تعـداد بهینـه ی تولیـدات پراکنـده در شبکه ی توزیـع بـا هـدف کـاهش تلفـات و آزادسـازی ظرفیـت خطـوط در نظـر گرفتـه شـده و ارزیـابی می گردد. به منظور حـل ایـن مسـأله ی بهینـه سـازی از الگـوریتم ابتکـاری و نـوین بهینـه سـازی کولـونی زنبورهـای عسـل بهـره [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۹ / تیر / ۱۳۹۸    بازدید : 2694    نویسنده : mrk kiani