no-img
ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده

ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده


ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده
مطالب ویژه

مطالب

DOC
آنالیز موتور pmdc:پایان نامه آماده ایران رساله 
۲۲,۰۰۰ تومان

آنالیز موتور pmdc:پایان نامه آماده ایران رساله 


آنالیز موتور pmdc :پایان نامه آماده ایران رساله چکیده                                                                                                                 ١ چکیده :پایان نامه آماده ایران رساله :در یک موتور PMDC (جریان مستقیم مغناطیس دائم ) مورد استفاده در خودرو، تلفات قابل توجه می باشد. لذا درجه حرارت موتور نسبتا بالا و راندمان پایین است . از اینرو تحلیل و شناسایی موتور جهت تخمین چگالی شار مغناطیسی و حرارتی به منظور انتخاب مواد مغناطیسی ، هادیها و عایقهای مناسب حائز اهمیت است [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / مهر / ۱۳۹۸    بازدید : 3716    نویسنده : mrk kiani
DOC
پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728
۲۵,۰۰۰ تومان

پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728


پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402 :پایان نامه آمادهچکیده   پایان نامه آماده: کدک صحبت استاندارد G.728 ، یک کدک کم تاخیر است که صحبت با کیفیت عالی را در نرخ بیت ۱۶ kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اینترنت و موبایل که به تاخیر زیاد حساس هستند ، مناسب است. در این رساله به پیاده سازی بلادرنگ اینکدر و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۳ / مهر / ۱۳۹۸    بازدید : 3760    نویسنده : mrk kiani
DOC
کارایی سیستم OFDM  در تصحیح خطای کانال  در WLAN
۲۳,۰۰۰ تومان

کارایی سیستم OFDM در تصحیح خطای کانال در WLAN


کارایی کدهای توربو و سیستم OFDM  در تصحیح خطای کانال در سیستم WLAN :انجام پایان نامه چکیده : انجام پایان نامه: نوع ‌جدیدی‌از‌بلورهای‌فوتونیک ،‌مواد‌شکاف ‌باند‌الکترومغناطیسی‌  (EBG)‌ است ‌که ‌تحت ‌عنوان ‌ شکاف ‌باندهای‌فوتونیک ‌نیز‌شناخته ‌می‌شوند .‌این ‌مواد‌از‌ساختارهای‌دی‌الکتریک ‌یا‌فلزی‌تشکیل ‌ شده ‌اند‌که ‌در‌یک ،‌دو‌و‌سه ‌بعد‌متناوب ‌هستند .‌ساختارهای‌EBG‌باندی‌از‌فرکانس ‌را ‌ایجاد‌می‌ کنند‌که ‌در‌آن ‌هیچ ‌مد‌انتشاری‌وجود‌ندارد .‌بدین ‌ترتیب ‌می‌توان ‌رفتار‌الکترومغناطیسی‌آنتن ‌ها‌و‌ دیگر‌ابزار‌الکترونیکی‌را‌کنترل ‌کرد.‌در‌این ‌پایان ‌نامه ‌به ‌طراحی،‌شبیه ‌سازی‌و‌تحلیل ‌آنتن ‌های‌بند‌ گپ ‌الکترومغناطیسی‌در‌باند‌ Ku‌پرداخته ‌شده ‌است [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / مهر / ۱۳۹۸    بازدید : 3802    نویسنده : mrk kiani
DOC
مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده به روش کولونی زنبور عسل
۲۲,۰۰۰ تومان

مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده به روش کولونی زنبور عسل


مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده به روش کولونی زنبور عسلچکیده :در ایـن پایـان نامـه ، مسـأله ی مکـان یـابی و تعیـین ظرفیـت و تعـداد بهینـه ی تولیـدات پراکنـده در شبکه ی توزیـع بـا هـدف کـاهش تلفـات و آزادسـازی ظرفیـت خطـوط در نظـر گرفتـه شـده و ارزیـابی می گردد. به منظور حـل ایـن مسـأله ی بهینـه سـازی از الگـوریتم ابتکـاری و نـوین بهینـه سـازی کولـونی زنبورهـای عسـل بهـره [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / مهر / ۱۳۹۸    بازدید : 3829    نویسنده : mrk kiani
DOC
جبرانسازی اثر تزویج متقابل المانها در آنتنهای آرایه ای تطبیقی
۲۰,۰۰۰ تومان

جبرانسازی اثر تزویج متقابل المانها در آنتنهای آرایه ای تطبیقی


 جبرانسازی اثر تزویج متقابل المانها در آنتنهای آرایه ای تطبیقی :پایان نامه آماده   چکیده :پایان نامه آماده ارایه: عملکرد آنتن آرایه ای تطبیقی توسط اعوجاج فاز ودامنه ایجاد شده در مسیر سیگنال در یافتی دچار اختلال شده وقابلیت ردگیری سیگنال دریافتی از بین می رود. المان آرایه بعنوان یک عنصر موثر در ایجاد این اعوجاج می بایستی از جهات مختلف مورد بهینه سازی قرار گیرد. تغییر مکان محل تغذیه یک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / مهر / ۱۳۹۸    بازدید : 4802    نویسنده : mrk kiani
DOC
پایدارساز ویدئو :پایان نامه آماده ارایه
۲۰,۰۰۰ تومان

پایدارساز ویدئو :پایان نامه آماده ارایه


پایان نامه آماده پایدارساز ویدئوچکیدهدر این تز ، یک روش جدید در پایدارسازی مقاوم دیجیتالی سکانسهای ویدئو ارائه شده اسـت . ایـن روش شامل چهار مرحله  اساسی زیر می باشد: ١- تخمین حرکـت تـصویر ٢- تخمـین پارامترهـای حرکت دوربین ٣- فیلترینگ حرکت و جداسازی حرکت های ناخواسته لرزش از حرکت های عمدی دوربین ۴- جبران حرکت های ناخواسته در تصویردر قسمت تخمین حرکت از روشی استفاده شده است که [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / مهر / ۱۳۹۸    بازدید : 4769    نویسنده : mrk kiani
DOC
طراحی و شبیه سازی کنترل کننده پیش بین مبتنی برمدل فازی -عصبی
۲۱,۰۰۰ تومان

طراحی و شبیه سازی کنترل کننده پیش بین مبتنی برمدل فازی -عصبی


 پایان نامه آماده ارایه :طراحی و شبیه سازی کنترل کننده پیش بین مبتنی برمدل فازی -عصبی سیستم های غیرخطی چند متغیره با استفاده ازبهینه سازی گرادیان کاهشی مقدمه :پایان نامه آماده  ارایه: امروزه لزوم کنترل بهینه سیستمهای غیر خطی چند متغیره به منظور رسیدن به پایداری و پاسخ مطلوب بیشتر احساس می شود. با توجه به گـسترش روز افـزون و پیـشرفت تکنولـوژی در زمینـه پیـاده سازی محاسبات حجیم و پیچیـده ,امکـان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / مهر / ۱۳۹۸    بازدید : 3913    نویسنده : mrk kiani
DOC
تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی
۲۳,۰۰۰ تومان

تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی


تشخیص خطای سیم بندی استاتور با آنالیز موجک و شبکه عصبی : پایان نامه آمادهپایان نامه آماده ایران رساله :چکیده :در این پایان نامه ابتدا عیوب الکتریکی و مکانیکی در ماشینهای الکتریکی بررسی گردیده و عوامل بـه وجود آورنده و روشهای رفع این عیوب بیان شده است . به دنبال آن ، به کمک روش تابع سیم پیچـی ماشین شبیه سازی و خطای مورد نظر یعنی خطای سیم بندی اسـتاتور [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / شهریور / ۱۳۹۸    بازدید : 4648    نویسنده : mrk kiani
DOC
PLL در سیستم های کنترل و بکارگیری آن در کنترل سرعت یک موتور DC
۱۹,۵۰۰ تومان

PLL در سیستم های کنترل و بکارگیری آن در کنترل سرعت یک موتور DC


PLL در سیستم های کنترل و بکارگیری آن در کنترل سرعت یک موتور DC  :پایان نامه آماده ارایه  چکیدهپایان نامه آماده ارایه:  امروزه ، صنعت کشور، بیش از هر چیز نیازمند نوسازی و به کارگیری نگرش های نوین صنعتی می باشد. روش های کهنه و مرسوم در صنعت کشور، کاهش بهره وری و افت کیفیت را به ارمغان آورده است و این در حالی است که مرزهای صنعت بسرعت در [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۶ / شهریور / ۱۳۹۸    بازدید : 4644    نویسنده : mrk kiani
DOC
بررسی اثر  برقگیر های اکسید فلز در ترانسفورماتور  های ولتاژ
۲۴,۰۰۰ تومان

بررسی اثر برقگیر های اکسید فلز در ترانسفورماتور های ولتاژ


پایان نامه آماده : بررسی اثر  برقگیر های اکسید فلز در محدود سازی رفتار فررورزونانسی آشوبگونه ترانسفورماتور  های ولتاژ با در نظر گرفتن مدل تلفات هسته غیر خطی  چکیده :پایان نامه آماده ارایه: تشدید در سیستم قدرت ازپدیده هایی به شمار می رود که باعث ایجاد اضافه ولتاژ ها و جریانهای هارمونیکی با دامنه بالا در سیستم قدرت می گردد حضور منابع تولید هارمونیک در سیستم قدرت و تولید هارمونیک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۵ / شهریور / ۱۳۹۸    بازدید : 4653    نویسنده : mrk kiani