no-img
ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده

پیاده سازی کنترل تطبیقی افزایش ضریب امنیتی مخابره اطلاعات | ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده


ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده
مطالب ویژه
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
پیاده سازی کنترل تطبیقی افزایش ضریب امنیتی مخابره اطلاعات
doc
اکتبر 8, 2019
3mb
۲۲,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان – خرید

پیاده سازی کنترل تطبیقی افزایش ضریب امنیتی مخابره اطلاعات


پیاده سازی کنترل تطبیقی افزایش ضریب امنیتی مخابره اطلاعات :پایان نامه ارشد آماده

چکیده :

 

پایان نامه ارشد آماده: روشهای نوین رمزگذاری (Coding)اطلاعات و کاربرد آنها در مخابره امن (Secure Communication)امروزه اهمیت فراوانی یافته و توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است .در این میان روشی ارجح است که دارای کیفیت مناسبی بوده و امنیت بالاتری را  برای سیستم ایجاد نماید.یکی از روشهایی که در چند دهه اخیر برای این منظور پیشنهاد شده و مورد بررسی تجزیه و تحلیل قرارگرفته است ،بهره گیری از سیستمهای آشوبگون و روشهای کنترلی این سیستمها به خصوص کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون آشوب برای رمزنگاری اطلاعات میباشد؛در این روش با استفاده از خصوصیات منحصر بفردی که پدیده ها و سیستمهای آشوبناک دارند-مانند حساست بالا به شرایط اولیه و تغییرات پارامترها-میتوان امنیت خوب و قابل قبولی رادر مخابره اطلاعات فراهم نمود.

پایان نامه ارشد آماده::هدف از این پروژه طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون آشوب و بهره گیری از آن در افزایش ضریب امنیتی مخابره و انتقال اطلاعات بوده است که از سیستمهای آشوب چوا(Chua)و لو(Lu) برای رمزنگاری اطلاعات و از روش سویچینگ بین نواحی جذب آشوب -CSK-برای پنهان سازی و انتقال اطلاعات استفاده شده است .

همانطور که گفته شد و خواهیم دید از دو سیستم برای تولید آشوب استفاده شده که یکی ازآنها(فرستنده )اطلاعات را رمزگذاری کرده و سیستم دیگر(گیرنده )براساس سنکرون بودن دو سیستم ،اطلاعات را بازیابی می کند.همچنین مدارهایی برای تبدیل سیگنال پیام به سیگنالهای آشوب و همجنین مدارهایی برای بازیافت سیگنال ماسک شده انتقالی معرفی می گردد.

کلمات کلیدی :

آشوب -سنکرونیزاسیون و کنترل تطبیقی -مدار چوا و سیستم آشوب لو-رمزنگاری و امنیت مخابره اطلاعات -طرح CSK

 

مقدمه :

در این پروژه در ابتدا برای آشنایی هر چه بیشتر با مطالب موجود،سعی بر ارائه تعاریف پایه و مفاهیم عمومی در زمینه آشوب و کنترل و سنکرونیزاسیون تطبیقی سیستمهای Chaotic گردید. مثل تعریف دینامیک غیرخطی آشوب و تعریف مربوط به روشهای سنکرونیزاسیون که در ادامه نیز اشارهای بسیار مختصر به آن می شود.

از مهمترین شناسه های سیستم آشوب می توان به موارد زیر اشاره کرد:[٢]

١. حساسیت بسیار بالا به شرایط اولیه

٢. حساسیت بسیار بالا به تغییر پارامترهای سیستم

٣. تأثیر فیدبک خروجی بر ادامه فعالیتهای سیستم

با آغاز بحث آشوب در سیستمهای غیرخطی و کنترل آن ، روشها و نظریات و تئوریهای کنترلی گوناگونی اعم از

خطی و غیر خطی در این زمینه پیشنهاد و ارائه گردید؛ نظیر:

–   کنترل فیدبک خطی [١]

–   کنترل فیدبک با تأخیر زمانی [٣۴،٣۶]

–   کنترل بازگشتی یا Back Stepping Control[17،۱۶]

–   متغیرهای لغزشی [٢٠]

و….

یکی از مباحث مطرح شده در زمینه فوق ، مبحث کنترل تطبیقی و یکسان سازی سیستمهای آشوب [٣]است که کماکان مسائل زیادی را برای طرح و تحقیق و ارائه در خود جای داده است .

تحقیقات و بررسیهای بسیاری در زمینه کنترل تطبیقی و یکسان سازی سیستمهای دینامیکی آشوب صورت گرفت و نتایج مطلوبی حاصل گردید که در اغلب آنها “روش کنترل تطبیقی ،”تئوری پایداری لیاپانف “،”طراحی تخمینگر پارامترهای مجهول ” و … نقش محوری را بر عهده داشتند

 

پایان نامه ارشد آماده:– پیاده سازی قانون کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون آشوب به سیتمهایی نظیر Arneodo[18،۲۵]

– طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیتم آشوب Chen(کلیه پارامترها نامعین )[٣،۶]

– شناسایی پارامتر و کنترل سیستم Unified Chaotic با دیدگاه کنترل تطبیقی [١٣]

– اعمال روش قانون کنترل تطبیقی سنکرونیزاسیون سیستم unified با سویچ متناوب پیوسته تأخیردار[٣٠]

– طراحی و پیاده سازی کنترل کننده تطبیقی خالص برای سنکرونیزاسیون سیستم لرنز[٣۵]

در تمام این موارد نتایج شبیه سازی ارائه شده ، مهر تأییدی بر اجرای موفق طراحیها بود.

بعد از آشنایی مقدماتی در واقع تعریف مسأله در زمینه سنکرونیزاسون تطبیقی آشوب بصورت زیر مطرح گردید:

با توجه به اینکه سنکرونیزاسیون تطبیقی آشوب به معنای طراحی قانون کنترل بر اساس روش تطبیقی با هدف یکسان و همانند سازی دو سیستم آشوب یکسان (که اغلب با نامهای Response Systems &Drive و یا Slave &Master

Systems معرفی می شوند) با شرایط اولیه مختلف یا یکسان سازی دو سیستم آشوب با دینامیک مختلف می باشد:

 

چگونه قانون کنترل U براساس روش کنترل تطبیقی با هدف سنکرونیزاسیون سیستمهای آشوب گونه -که در حقیقت یکسان سازی سیستمهای غیرخطی آشوب با مدل نامعین (با پارامترهای مجهول ) با دینامیک یکسان و شرایط

.

اولیه مختلف یا با ساختار دینامیکی متفاوت و به فرم کلی (f) x +A.x)t(  =x t( در ناحیه پایداری آنهامی باشد-

پایان نامه ارشد آماده:،طراحی و پیاده سازی شود؟

در واقع طراحی قانون کنترل تطبیقی برای سنکرونیزاسیون را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد[٣۶،١٨،٣]:

١.  طراحی که نیاز به مدل دقیق ریاضی و مشخص سیستم دارد و کنترل طراحی شده اغلب ساده است .

٢.  طراحی قانون کنترل برای سیستمهایی که همه یا بخشی از اطلاعات مربوط به سیستم ناشناخته و نامعین

(مجهول ) می باشد که معمولا منجر به طراحی یک قانون کنترل پیچیده می گردد.

با توجه به اینکه در کاربردهای عملی ، اغلب مدل ریاضی دقیق سیستم قابل دسترس نمی باشد لذا علاقه محققان به اجرایی ساختن کنترل کننده های موثر و ساده افزایش پیدا کرده و توجه فراوانی را معطوف خود داشته است .

Chen,Ch.Hua,Pikovsky,Fradkov,Coworker,… ازجمله محققانی بوده اند که تلاشهای بسیاری در زمینه تجزیه و تحلیل موضوع مورد اشاره انجام دادند که نتایج بررسیهای برخی از این محققین ارائه و روشهای بکار گرفته شده توسط هر کدام که گاه باهم شباهتها و تفاوتهایی داشتند با یکدیگر مقایسه گردید.از این موارد می توان نمونه های زیر را نام برد:

کنترل تطبیقی آشوب در علوم بسیاری نظیر مهندسی هوا فضا،امنیت ارتباطی ،لیزرهای نیمه هادی ، مهندسی پزشکی و …

کاربرد فراوانی یافته است لذا در فصل دوم برای آشکار ساختن اهمیت و ارزش مقوله عنوان شده ، به پاره ای از کاربردهای سنکرونیزاسیون تطبیقی آشوب در زمینه های علمی و عملی اشاره خواهد شد و اهداف و نتایج آن مورد

بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهدگرفت که از آن جمله می توان از نمونه های زیر یاد کرد:

 

– کاربرد همانندسازی (سنکرونیزاسیون )تطبیقی آشوب ١ در سیستم انتقال بار[١۵]

– کاربرد همانندسازی تطبیقی آشوب در کنترل لغزشی و تغییر ساختاری پارامتر[٢٠]

– کاربرد همانندسازی تطبیقی آشوب در عملکرد لیزرهای نیمه هادی تأخیردار کوپل شده [۴]

– کاربرد همانندسازی تطبیقی آشوب در سیستم معروف به Loudspeaker[14]

 

با توجه به اهمیت بیش از پیش و روزافزون کارکرد امنیتی در زمینه جلوگیری از استراق سمع و جاسوسی پیامهای ارسالی و دریافتی در عصر ارتباطات ، در فصل پایانی ، مقوله امنیت ارتباطی و زمینه کاربردی سنکرونیزاسیون تطبیقی آشوب در این گستره علمی و عملی بیش از پیش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد؛ بر این اساس ابتدا به چند طرح معروف در زمینه افزایش ضریب امنیت و حفاظت اطلاعات به هنگام ارسال و دریافت (مخابره )آن اشاره می گردد.

نمونه های زیر به عنوان نمونه ای از روشهای اجرایی مختلفی برای امنیت ارتباطی معرفی می گردد[٢٨]:

Chaotic Modulation (3   Chaotic Switching(CSK) (2   Chaotic Masking (1

 

در ادامه نیز با انتخاب ، روش امنیتی CSK نتایج شبیه سازی مربوط به طراحی و پیاده سازی مرحله میانی طرح (یکسان سازی سیستمهای Master-Slave که سیگنال پیام اصلی در مرحله اول طرح به این زیر سیستمهای آشوب مبدل شده است ) ارائه خواهد شد.

به عبارت دیگر برای تطابق و سنکرون نمودن سیگنال پیام با فرض اینکه در مرحله اول به سیگنالهای حامل آشوب

٢تبدیل شده است ، در دو بخش ، طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیستمهای آشوب بر اساس

روش تطبیقی و تئوری لیاپانف ارائه و تجزیه و تحلیل خواهد شد:

الف -شیوه ای در طراحی و پیاده سازی سنکرونیزاسیون تطبیقی مدارهای چوا[Chua](که از مهمترین مدارهای الکترونیکی مولد نواحی جذب آشوب می باشد).[٢]

ب- طراحی و پیاده سازی سنکرونیزاسیون تطبیقی سیستم آشوب لو(Lu)با یک پارامتر نامعین .[٩]

در هر دو مورد، با استفاده از تئوری پایداری لیاپانف ، قانون کنترل مبتنی بر روش کنترل تطبیقی طراحی و جهت پیاده سازی سنکرونیزاسیون زیرسیستمهای Slave &Master  در مرحله دوم طرح عملیاتی امنیت ارتباطی به سیستم اعمال گردیده و اثبات خواهد شد که سنکرونیزاسیون تطبیقی سیستمهای معرفی شده به درستی و با موفقیت انجام شده است .

نتایج شبیه سازی نیز دلیلی دیگر بر این مدعا خواهد بود.

براساس مراحل یاد شده ، مرحله پایانی طرح (آشکار سازی سیگنال و مرحله بازیافت ١پیام اصلی از سیگنال Mask شده انتقالی ) نیز به روشهای گوناگون انجام پذیر است [١٠] که به عنوان مثال چند روش برای این کار معرفی و توضیحی نسبتا مختصر برای آشنایی با این مرحله و کلا حلقه ء بسته طرح ارسال و در یافت پیام با هدف افزایش ضریب امنیتی ارائه خواهد گردید.

اما در پایان با توجه به اینکه کماکان روشهای بسیار نوینی در بالا بردن ضریب امنیتی ارسال و دریافت پیام معرفی ،طراحی و اجرا شده و می شوند باید به این نکته نیز اذعان داشت که بخش سوم عملیات ارسال و دریافت پیام -غیر از فرستنده و گیرنده – که همان جاسوس یا استراق سمع کننده می باشد نیز در حال به روز کردن و Up to date علوم مربوط به زمینه تخصصی خود بوده و راههای نفوذی بسیاری را برای حمله و تهاجم به مراحل مختلف طرحهای پیشنهادی ، آزمایش  و جهت کاهش ضریب امنیت ارسال و دریافت پیام ،عملی نموده است .

پایان نامه ارشد آماده:لذا با اینکه مراحل مختلف طرحهای پیشنهادی در این پروژه از نظر تئوری و عملی -چه در طراحی و چه در پیاده سازی بخشهای فرستنده پیام ،مبدل پیام ، همانندساز پیام وRecovering &Detector  پیام – نتایجی مطلوب را در بر داشته است  به هیچ عنوان قابل اطمینان مطلق نبوده و باید راههای نفوذ بسیاری که دسترسی بخش سوم به اطلاعات را امکان پذیر می سازد شناسایی و با ارائه راهکارهای موءثر و مفید به معرفی طرحهای جدید که از نظر عملی تحقق پذیر هستند به بالا بردن هر چه بیشتر ضریب امنیت و حفاظت اطلاعات در عصر ارتباطات پرداخته شود.

فهرست مطالب:

 

پایان نامه آماده ایران رسالهپایان نامه آماده ایران رسالهads

درباره نویسنده

mrk kiani 44 نوشته در ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط