no-img
ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده

گزارش کارآموزی شرکت مشانیر وزارت نیرو | ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده


ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده
مطالب ویژه
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

<span itemprop=گزارش کارآموزی شرکت مشانیر وزارت نیرو" />
zip
آگوست 18, 2019

گزارش کارآموزی شرکت مشانیر وزارت نیرو">گزارش کارآموزی شرکت مشانیر وزارت نیرو


گزارش کارآموزی شرکت مشانیر وزارت نیرو : کارآموزی ایران رساله

 

شرکت مهندسی خدمات برق مشانیر:

کارآموزی ایران رساله: شرکت مشاورین مهندسی برق مشانیر وابسته به وزارت انرژی در سال ۱۳۴۹ تاسیس گردیده و هدف از فعالیتهای شرکت عبارت است از: خدمات مشاور مهندسی در زمینه سدسازی ، تولید نیروی برق ، ‌دستگاههای برق و توزیع شبکه ارتباطی . سازمان مشانیز خدمات دوطرفه مدریتی برنامه و طراحی مهندسی را مبنای کار خود قرار داده است . با توجه به نیروی انسانی ورزیده و با تجربه و امکانات فنی در سطح وسیع: این شرکت در حال حاضر یکی از برجسته ترین شرکتهای مشاوره مهندسی در خاور میانه است.

 

شرح مختصری از شرکت مشانیر

شرکت مشانیر قادر به انجام پروژه های مطالعاتی و اجرایی در زمینه های برق و آب به شرح ذیل می باشد :

الف) صنعت برق

  • مطالعه ، طراحی ،‌نظارت بر اجرا و بهره برداری نیروگاه های گازی و حرارتی .
  • مطالعه ، طراحی ،‌نظارت بر اجرای خطوط انتقال نیرو ۴۰۰،۲۳۰،۱۳۲و ۶۳ کیلوولتی
  • مطالعه ، طراحی ،‌نظارت بر اجرای پست های انتقال نیرو ۴۰۰، ۲۳۰،۱۳۲ و ۶۳ کیلو ولتی
  • مطالعه ، طراحی ٍ، نظارت بر اجرای پروژه های توزیع برق (۳۳و ۲۰ کیلو ولت و فشار ضعیف )

کارآموزی ایران رساله::علاوه بر نظارت به شرح فوق ،‌شرکت مشانیر دارای صلاحیت اجرای پروژه های صنعتی به روش مهندسی ، خرید و اجرا (EPC) در زمینه تولید و انتقال نیرو نیز می باشد.

ب)صنعت آب

انجام خدمات مهندسیو طراحی شامل مطالعات مراحل شناخت ، مطالعات فنی و اقتصادی ،‌تهیه گزارش توجیهی ،‌تهیه اسناد مناقصه ، طراحی تفضیلی و نظارت بر عملیات کارگاهی سد و نیروگاه آبی .

ج) سایر توانایی ها

۱-خطوط انتقال نفت و گاز و همچنین صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

۲- نقشه برداری زمینی و تحقیقات و بررسی های ژئوتکنیکی

مشانیر دارای سه شرکت در تهران می باشد که به تازگی ساختمان شماره ۲ به قسمت مرکزی منتقل شده است . قسمت مرکزی واقع در خیابان خدامی می باشد . من در ساختمان شماره ۳ واقع در میدان آرژانتین در خیابان الوند بودم. در این شرکت در قسمت تخصصی حفاظت و کنترل مشغول بودم . آشنایی من در مورد پست ، UPS ، اینورتر ، شارژر بود . حال قسمت حفاظت  و کنترل و کار این قسمت کمی شرح داده می شود .

هدف :

این دستورالعمل به منظور یکسان سازی و ایجاد نظام در گردش کارها و اجرای امور محوله به گروه تخصصی حفاظت و کنترل در معاونت مهندسی و طرحهای شبکه شرکت مشانیر توضیح داده می شود.

دامنه کاربرد

  • معاونت مهندسی و طرحهای شبکه
  • گروه تخصصی حفاظت و کنترل در معاونت مهندسی و طرح‌های شبکه
  • امور خطوط ، امور پستها ، پروژه ها و سایر گروههای تخصصی در معاونت مهندسی و طرحهای شبکه .
  • پروژه ها و واحدهای تخصصی در سایر معاونتهای شرکت مشانیر .
  • معاونت های شرکت مشانیر

 

تعاریف

۱- گروه تخصصی حفاظت و کنترل زیر مجموعه معاونت مهندسی و طرحهای شبکه شرکت مشانیر است .

۲- گروه تخصصی حفاظت و کنترل دارای زیر مجموعه ای متشکل از بخش های تخصصی زیر است :

ـ بخش مشخصات فنی تجهیزات حفاظتی ، کنترل

ـ بخش مشخصات فنی تجهیزات تغذیه کمکی AC و DC

ـ بخش مشخصات فنی کابل و ملحقات

ـ بخش مناقصات

ـ بخش های مرور طراحی

 

کارآموزی ایران رساله::با رشد روزافزون جمعیت، بزرگ شدن شهرها، افزایش مصرف سرانه انرژی الکتریکی و وابستگی کلیه فعالیتهای اجتماعی اعم از صنعتی – کشاورزی اقتصادی و خدماتی به انرژی الکتریکی لزوم تامین این انرژی بصورت گسترده و در مقیاس بالا و بنحو مطلوب اجتناب ناپذیر می باشد.

بدیهی است که تامین این انرژی با مقیاس و کیفیت فوق از طریق نیروگاه های محلی و کوچک نه تنها اقتصادی نبوده بلکه در اکثر موارد از نقطه نظرهای مختلفی غیرعملی نیز می باشد. از طرف دیگر احداث نیروگاه های بزرگ امروزه در نقاط خاص قابل توجیه بوده که عمدتا از مراکز مصرف دور بوده و بنابراین لازم است تولیدشان از طریق خطوط انتقال که بنحو مناسبی به یکدیگر ارتباط می یابند و تشکیل شبکه الکتریکی را میدهند بمراکز مصرف هدایت کردند.

برای انتقال قدرت های زیاد و در فواصل طولانی بمنظور کاهش تلفات لازم است ولتاژ تولیدی نیروگاه افزایش یافته و سپس در نقاط مصرف طی مراحلی بنحوی کاهش داده شود که قابل استفاده برای مصرف کننده باشد.

برای تبدیل این ولتاژ و همچنین بمنظور اتصال نقاط مختلف شد که به یکدیگر بایستی ایستگاههائی در شبکه ایجاد نمود که به پست برق معروف هستند.

 

انواع پستها

پستهای برق از نظر وظیفه ای که در شبکه بعهده دارند، به انواع زیر تقسیم میشوند.

پست های بالا برنده ولتاژ (پست نیروگاهی) Step up substations

پست های توزیع (کاهنده ولتاژ) Distribution substations

پست های کلیدی Switching substations

 

پست های بالا برنده ولتاژ (پست نیروگاهی) Step up substations

کارآموزی ایران رساله::ولتاژ تولیدی ژنراتورها بعلت محدودیت هایی که در ساخت آنها وجود دارد محدود بوده و برای انتقال اقتصادی قدرتهای زیاد بفواصل طولانی لازم است که ولتاژ آنها افزایش یابد. بنابراین معمولاً در نیروگاههای بزرگ که از مراکز مصرف دور می باشند. لازم است پستهایی بمنظور تبدیل ولتاژ به ولتاژ بالاتر (که مقدار آن بستگی به فاصله و قدرت انتقالی دارد) احداث گردند که باین پستها که وظیفه افزایش ولتاژ تولیدی را دارند پستهای بالابرنده ولتاژ می گویند.

 

پست های توزیع (کاهنده ولتاژ) Distribution substations

ولتاژ انرژی الکتریکی مورد نیاز مصرف کنندگان بایستی در حد مطلوب کاهش داده شود تا بتواند قابل مصرف باشد، این کاهش ولتاژ از طریق پستهای کاهنده و یا پستهای توزیع صورت می گیرد ولی باید توجه داشت که کاهش ولتاژ از مقدار خیلی زیاد بمقدار خیلی کم از طریق ایستگاههای توزیع با قدرت کم اقتصادی نمیباشد و بنابراین لازم است که این ولتاژ در چند مرحله کاهش داده شود.

 

پست های کلیدی Switching substations

این پستها در واقع هیچگونه تبدیل ولتاژی انجام نمیدهند بلکه فقط کارشان ارتباط خطوط مختلف شبکه به یکدیگر است. لازم به تذکر است که ممکن است پستهائی در شبکه وجود داشته باشند که ترکیبی از هر یک از پستهای فوق باشند. بعنوان مثال قسمتی از پستی نیروگاهی میتواند با کاهش ولتاژ وظیفه توزیع محلی را نیز انجام دهد و یا دربستی علاوه بر انجام عمل ارتباط خطوط مختلف عمل تبدیل یا کاهش ولتاژ نیز صورت بگیرد.

پستها از نظر کلی و وضعیت فضای استقرار تجهیزات به دو صورت وجود دارند.

پستهای باز (بیرونی) Outdoor

پستهای بسته (داخلی) Indoor

پستهای باز پستهائی هستند که تجهیزات فشار قوی آنها در محوطه باز قرار دارند و مستقیماً در معرض تغییرات شرایط جوی غیرقابل کنترل می باشند.

پستهای بسته پستهائی هستند که تمام تجهیزات فشار قوی آنها یا اکثر آنها (معمولا ترانسفورماتورهای قدرت در فضای آزاد نصب می شوند) درمحوطه پوشیده قرار دارند.

اصولا کلمات Indoor و Outdoor در مورد اکثر تجهیزات فشار قوی بکار برده میشود و در واقع معرف نحوه کاربرد وسیله مزبور از نظر نصب در فضای آزاد و یا بسته میباشد. بدیهی است که تجهیزات Outdoor بایستی دارای شرایط ویژه ای از نظر شرایط جوی محیط (درجه حرارت آلودگی و..) باشند که لزوماً تجهیزات Indoor دارای چنین ویژگی هایی نمیباشند.

پستهای بازخود بر چند نوع هستند:

پستهای معمولی Concentional

پستهای گازی (GIS) Gas insulated substations

پستهای هوائی Pole mounted substations

پستهای معمولی پستهائی هستند که آزادعایق بین فازها و قسمتهای برقدار با زمین بوده و بنابراین لازم است فاصله معینی بین قسمتهای برقدار برقرار بوده و علاوه بر آن برای ایمنی افرادی که در محوطه پست عبور و مرور میکنند،‌فواصل مشخص و معینی بین تجهیزات و باز مین در نظر گرفته شود و تجهیزات مستقیماً درمعرض عوامل جوی از قبیل آلودگی و غیره می باشند . شکل صفحه بعد یک نمونه از این پستها را نشان می دهد، این پستها درمواقعیکه با محدودیت هایی از قبیل زمین آلودگی و غیره روبرو نباشیم کاربرد داشته و اقتصادی ترین نوع پستها (در ولتاژهای بالا) میباشند.

پست معمولی باز (پست ۴۰۰ کیلوولت کارون)

پستهای گزای GIS پستهائی هستند که قسمتهای برقدار تجهیزات (بخصوص تجهیزات سوئیچگیر) در داخل محفظه های فلزی که با گاز SF6 پر شده قرار دارند این محفظه های فلزی دارای پتانسیل صفر (زمین) میباشند بنابراین رعایت فواصل مشخص لزومی ندارد.

لازم به تذکر است که گاز SF6 گازی است که دارای خاصیت عایقی بسیار خوبی در فشارهای بالا بوده و معمولاً در پستهای فشار قوی نقش بسیار عمده‌ای در جهت کاهش ابعاد و همچنین بی اثر نمودن آلودگی های محیط دارد.

 

پست ۴۰۰ کیلوولت GIS از نوع بیرونی

این پستها در مواردی بسته به محدودیت فضا بصورت طرحها و خاصی نیز نصب می شوند.

فهرست مطالب:

گزارش کارآموزش ایران رساله گزارش کارآموزش ایران رساله

 موضوعات :
ads

درباره نویسنده

mrk kiani 45 نوشته در ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده دارد . مشاهده تمام نوشته های