no-img
ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده

طرح توسعه شبکه سوئیچینگ تلفنی کشور مبتنی بر Softswitch | ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده


ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده
مطالب ویژه
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
طرح توسعه شبکه سوئیچینگ تلفنی کشور مبتنی بر Softswitch
doc
سپتامبر 6, 2019
۱۹,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان – خرید

طرح توسعه شبکه سوئیچینگ تلفنی کشور مبتنی بر Softswitch


طرح توسعه شبکه سوئیچینگ تلفنی کشور مبتنی بر Softswitch

 

چکیده

پایان نامه آماده ارایه: با بررسی انجام شده در خصوص بازار تقاضا ، پیش بینی گردیده است که در برنامه پنجساله (٨٧-١٣٨٣) بالغ بر ١٧ میلیون تلفن ثابت و حدود ١۶ میلیون تلفن موبایل جدید به شبکه مخابرات کشور افزوده گردد.با توجه به تحول فناوری از شبکه های مبتنی بر سوئیچینگ مداری به شبکه های مبتنی بر سوئیچینگ بسته ای ، پیاده سازی بخشی از شبکه زیرساخت مخابرات کشور در قالب NGN و با استفاده از Softswitch اجتناب ناپذیر می باشد.در این شبکه با ایجاد یک لایه انتقال مبتنی بر IP ، جریانهای اطلاعات مستقل از نوع سرویس از مبدا تا مقصد حمل میگردد.در این شبکه با استفاده از پروتکلهای خاص کیفیت سرویس زمان حقیقی تامین گردیده واین شبکه را برای حمل ترافیک صوتی مناسب نموده است .

تحول فناوری و توقف توسعه شبکه های موجود مبتنی بر  TDM  بصورت ناگهانی امکانپذیر نمیباشد و بهمین دلیل نیاز به یک استراتژی منطقی برای گذار از شبکه های فعلی به سمت شبکه های نسل آتی میباشد.در همین راستا پیش بینی میگرددکه در گام اول ، شبکه زیرساخت مخابرات کشور یا شبکه بین شهری در برنامه توسعه آتی ترکیبی از فناوری سوئیچینگ مداری و سوئیچینگ بسته ای بوده و ۵٠% از توسعه مورد نیاز این شبکه در قالب

NGN و بااستفاده از Softswitch طراحی گردد.در این شبکه ترافیک صوتی بااستفاده از درواره ها به اطلاعات بسته ای تبدیل و فشرده سازی میگردند و با یکپارچه سازی اطلاعات شبکه های موبایل و ثابت از منابع شبکه بصورت بهینه استفاده شده و از ایجاد شبکه های موازی جلوگیری میشود.پیاده سازی این شبکه ها در ابتدا هزینه بالاتری نسبت به شبکه های سنتی خواهند داشت ولی هزینه های نگهداری و مدیریت و توسعه شبکه به مراتب کمتر میباشد.

 

پایان نامه آماده ارایه:با محاسبات انجام شده بخش TDM در شبکه سوئیچ بین شهری با ٣١٢،١٢٠، ١ پورت موجود نیاز به ٧۴٨، ٣۴١ پورت سوئیچ  میباشد.در بخش NGN در ۴٢ نقطه نیاز به درواره تبدیل ترافیک صوتی به بسته با ظرفیت ۶۵۶،۵۵٠کانال ورودی صوتی ،یک شبکه IP با ۴ مسیریاب هسته و ٧ مسیریاب لبه میباشد و برای کنترل حدود ٢١ میلیون مکالمه در ساعت تجهیزات

Softswitch نیاز میباشد که این تجهیزات بسته به سازنده می تواند در ٢ نقطه (با حفاظت ١٠٠ درصد) و یا در ٨ نقطه (منطبق با محل SC ها و با تقسیم بار مساوی )تعبیه گردد.همچنین برای تعامل سیگنالینگی (با داشتن شبکه مستقل سیگنالینگ ) این شبکه باید تعداد ٣۵٠٠ لینک سیگنالینگ شماره هفت را پشتیبانی نماید.

 

مقدمه

پایان نامه آماده ارایه:گسترش شبکه اینترنت و تعریف سرویسهای مختلف در این شبکه و فعالیت سازندگان تجهیزات در این زمینه موجب استفاده فراگیر از فناوری مبتنی بر سوئیچینگ بسته ای گردیده است . اپراتورهای مخابراتی که سرمایه گذاری زیادی در زمینه شبکه های موجود مبتنی بر سوئیچینگ مداری انجام داده اند ، با افزایش تقاضا خواهان ارائه سرویسهای باند وسیع در کنارسرویسهای موجود میباشند .شبکه های موجود هنوز بعنوان یکی از منابع مهم درآمدی بشمار می آیند وایجاد شبکه های موازی از نظراقتصادی هزینه بالایی را تحمیل مینماید وبهمین دلیل یکپارچگی بسترهای ارائه سرویسهای موجود و سرویسهای باند پهن که براساس فناوری بسته ای امکانپذیر است ، مورد توجه مجامع بین المللی و سازندگان و اپراتورهای مخابراتی قرار گرفته است .  یکی از مشکلات شبکه های موجود این است که برای ارائه سرویسهای جدید معمولا نیاز به ارتقاء سیستمها در کلیه نقاط شبکه میباشد ، چراکه کلیه بخشهای کنترل و سوئیچینگ و مسیریابی و ارائه سرویسها بصورت یکپارچه در مراکز سوئیچینگ تعبیه گردیده است که این مسئله هم از نظر اجرایی و هم از نظر هزینه ها قابل تامل است . مجامع بین المللی با هدف تامین کلیه نیازهای مشترکین ، شبکه های نسل آینده را معرفی نموده اند که در این شبکه ها که از یک معماری باز استفاده گردیده است ، تسهیلات لازم برای کلیه بخشهای فعال شامل سازندگان ، اپراتورها و فراهم آورندگان سرویس را فراهم خواهد نمود. اصول این شبکه ها تعریف لایه های مختلف و واسطه های مناسب برای ارتباط بین این لایه ها میباشد و مهمترین هدف این شبکه ها جداسازی بخش کنترل شبکه با استفاده از مفهوم Softswitch است

.دراین شبکه از یک لایه انتقال مبتنی بر فناوری بسته ای (IP) استفاده گردیده است که

 

اطلاعات رامستقل از نوع سرویس و براساس پارامترهای کیفیت خواسته شده به سمت مقصد حمل مینماید.

یکی از مسائل مهمی که امروزه اپراتورهای مخابراتی و بدنبال آنها سازندگان با آن روبرو هستند ، چگونگی پیاده سازی شبکه های نسل آینده و بکارگیری ftswiSotch در شبکه های مخابراتی است . بطورکلی به دو صورت می توان به سمت شبکه های نسل آینده و یا شبکه های تمام IP حرکت نمود .اول اینکه از پائینترین سطح شبکه یعنی از سمت مشترکین شروع نمائیم که در این حالت با توجه به گستردگی شبکه و انواع مختلف سیستمهای دسترسی بسیار پر هزینه و از نظر اجرایی با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد بود .

پایان نامه آماده ارایه:راه دوم که مبتنی بر توصیه مجامع بین المللی و سازندگان مطرح تجهیزات نیز میباشد ، اینست که از بالاترین سطح شبکه یعنی لایه ترانزیتی شبکه (شهری یا بین شهری ) شروع نموده و با ایجاد یک بستر مناسب مبتنی بر IP ، در این لایه یکپارچه سازی ترافیک شبکه های مختلف را شروع نمائیم . بدیهی است باتوجه به محدود بودن نقاط شبکه ای در این لایه ، از نظر عملی مشکلات اجرایی کمتری را داشته و از نظر اقتصادی نیز بصرفه تر خواهد بود. از آنجائیکه هنوز تجهیزات شبکه های نسل آینده بصورت تجاری در مقیاسهای وسیع به بازار ارائه نشده است ، و همچنین توجه به برنامه های شرکت مخابرات ایران در برنامه پنجساله (٨٧-١٣٨٣) ، صرفا بخشی از شبکه بین شهری کشور با استفاده از Softswitch قابل پیاده سازی خواهد بود .

با توجه باینکه شبکه زیر ساخت شبکه مخابرات کشور بر اساس ترافیک شبکه ثابت شکل گرفته است ، این شبکه بعنوان زیر ساخت اصلی شبکه شناخته میشود و د راین پروژه بحث را متوجه این شبکه ساخته و استفاده از Softswitch برای حمل بخشی از ترافیک شبکه ثابت و موبایل بصورت یکپارچه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .

 

١- توپولوژی و اجزاء شبکه ثابت مخابرات کشور(وضعیت موجود)

شبکه مخابرات  ثابت  کشور باتوجه به وضعیت جغرافیایی و تراکم جمعیتی در نقاط مختلف به هشت ناحیه مخابراتی تقسیم  گردیده است که در هریک از این نواحی مراکزسوئیچ اصلی شبکه بین شهری که SC1 نامیده می شود درشهرهای بابل ، تهران ، اصفهان ، تبریز، مشهد ، اهواز ، شیرازو همدان قراردارند و سایر مراکز سوئیچ بین شهری که PC2 نامیده می شود در٨۴ نقطه نصب گردیده اند . شایان ذکراست که با  توجه به لزوم حفظ ضرایب امنیتی درمقابل حوادث و  نیز  پیش بینی ظرفیتهای بالا، مراکز SC بصورت دوگانه می باشند . بعبارت دیگردرمجموع ١٠٠ نقطه فیزیکی ویا ٩٢ نقطه شبکه ای به عنوان  نقاط بین شهری تعیین گردیده است .  به منظورشناسایی مشترکین تحت پوشش هر یک از نقاط بین شهری ،٩٢ کد بین شهری در نظر گرفته شده است . همچنین جهت ارتباط بین الملل مشترکین در حال حاضر دو مرکز به عنوان ISC3 در شبکه قرار گرفته است . بصورت کلی شبکه مخابرات کشوراز چهار لایه شامل مراکز بین الملل ، مراکز بین شهری  ثانویه (SC) ، مراکزبین شهری اولیه (PC)و مراکزمحلی ۴( LX)، انتهایی ۵(TX) و ترانزیت شهری ۶(TR)تشکیل گردیده است که ساختار کلی این شبکه در شکل  (١-١) نشان داده شده است . در ادامه بحث به معرفی هر یک از این مراکز و وظایف آنها اشاره خواهیم کرد.

مراکز سوئیچینگ بین شهری ثانویه (SC)

پایان نامه آماده ارایه:این مراکزبعنوان نقاط اصلی شبکه بین شهری درنظر گرفته شده اند و مراکز بین شهری مستقر در شهرهای بزرگ بابل ،  تهران ، اصفهان ، تبریز ، مشهد، اهواز، شیراز وهمدان  از این نوع مراکز می باشند  و  باتوجه به ساختار شبکه ، ترافیک سرریز مربوط به PC های تحت پوشش به کلیه نقاط شبکه نیز از طریق این مراکز حمل می گردد . بعبارت دیگراین مرکز بعنوان مراکز ثانویه برای حمل ترافیک می باشند . در این رابطه درادامه درخصوص نحوه مسیریابی توضیحات بیشتری خواهد آمد . شایان ذکر است که این مراکز دارای دو کد بین شهری مستقل برای خود شهر محل استقرار سوئیچ و حومه آن هستند .

١-٣-مراکز سوئیچ بین شهری اولیه (PC)

این مراکز به عنوان نقاط بین شهری ، ترافیک مشترکین تحت پوشش شهر مربوطه و حومه خود را حمل می نمایند که درارتباط با نحوه ارتباط این مراکز در شبکه توضیحات لازم ارائه خواهد گردید . این مراکز نیز دارای دوکد بین شهری مستقل برای خود شهر محل استقرار سوئیچ و حومه آن هستند.

١-۴- مراکز سوئیچ انتهایی (TX)

این مراکز بعنوان نقاط انتهایی در شبکه بین شهری می باشند  و به مراکزی گفته می شود  که در شهرهای تک مرکزی قرار داشته و ارتباط آنها با کلیه نقاط دیگر شبکه از طریق شبکه بین شهری وسوئیچ مربوطه انجام می شود .

 

١-۵- مراکز سوئیچ محلی (LX)

این مراکز برای اتصال مشترکین به شبکه می باشند . این مراکز از یک سمت به خطوط تلفنی مشترکین و از سمت دیگر به نقاط مختلف شبکه براساس توپولوژی و نحوه مسیریابی متصل می گردند . این مراکز به عنوان  مراکز شهری در شهرهای دارای چند مرکز قرار می گیرند . ترافیک خروجی بین شهری از این مراکز مستقیماً به مراکز SC ویا PC هدایت می گردد و در مسیر بالعکس ، ترافیک بصورت مستقیم و یااز طریق مراکز ترانزیت شهری هدایت می گردد .

١-۶- مراکز سوئیچ ترانزیت (TR)

در شهرهای بزرگ که دارای مراکز شهری متعددی هستند به منظور بهینه سازی شبکه از مراکز ترانزیت استفاده می شود . هدف ، جلوگیری از ایجاد مسیرهای مستقیم و ایجاد تمرکز ترافیک و استفاده بهینه از امکانات سوئیچ و خطوط انتقال می باشد . در حقیقت این مراکز دارای خطوط مشترک نبوده و صرفاً وظیفه حمل ترافیک بین نقاط شبکه شهری و یا سرریزهای این ترافیک ها را بعهده دارند . در برخی از شهرها بعضی از مراکز محلی شهری بعنوان مراکز ترانزیت نیز عمل نموده که به این نوع مراکز در اصطلاح ١ LTX  گفته می شود.

١-٧- نحوه مسیریابی ترافیک بین شهری

در رابطه با نحوه مسیریابی درشبکه باتوجه به اینکه در شبکه بین شهری نقاط سوئیچ

SC و PC  از یک سمت به شبکه شهری و از سمت دیگر به شبکه بین شهری متصل می گردند

، این بحث را در دو قسمت بیان می نمائیم :

فهرست مطالب:

پایان نامه آماده ارایه پایان نامه آماده ارایه پایان نامه آماده ارایهads

درباره نویسنده

mrk kiani 44 نوشته در ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط