no-img
ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده

طراحی و شبیه سازی فیلترها و میکسرهای مایکروویو نوری | ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده


ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده
مطالب ویژه
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
طراحی و شبیه سازی  فیلترها و میکسرهای مایکروویو نوری
doc
جولای 22, 2019
6 mb
۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان – خرید

طراحی و شبیه سازی فیلترها و میکسرهای مایکروویو نوری


 طراحی و شبیه سازی  فیلترها و میکسرهای مایکروویو نوری :پایان نامه آماده 

 

 چکیده

پایان نامه آماده : در دو دهه اخیر روش های زیادی جهت ضرب در حوزه نور و فیلترینگ میان گذر پیشنهاد شده است ، ولی استفاده همزمان از ضرب در حوزه نور و فیلترینگ به صورت اندک مورد بحث قرار گرفته است . در این پروژه استفاده همزمان از ضرب در حوزه نور و فیلترینگ مورد طرح و بررسی قرار میگیرد.

از مدوله کننده های شدت و فاز جهت ضرب در حوزه نور استفاده میشود. از ترکیب مدوله کننده ها و یک آرایه از لیزرهای قابل تنظیم و فیبر تک مد فیلتر میان گذر به دست میآید. در این راستا از ساختاری برای تولید موج میلیمتری و نیز از ساختاری دیگر برای حذف حامل نوری استفاده شده است . سپس ساختارهایی برای ضرب در حوزه نور و فیلترینگ با استفاده از دو مدوله کننده شدت ، با استفاده از یک مدوله کننده فاز و با استفاده از یک مدوله کننده شدت مورد بررسی قرار میگیرد. پاسخ فرکانسی این فیلترها را به ازای پارامترهای مختلف تنظیم (عمق مدولاسیون ، تاخیرهای زمانی مختلف و …) به دست آورده و با هم مقایسه میشوند. سپس پیچیدگی ساختار، موارد استفاده ، افت و … در این ساختارها براساس پارامترهای به دست آمده مورد تحلیل و مقایسه قرار میگیرند. نتایج حاصل از این پروژه داشتن فیلترهایی با باند عبور صاف تر و تضعیف بیشتر در خارج باند و نیز استفاده از پارامترهای مناسب و نیز ساختاری با قابلیت تنظیم به منظور استفاده از آنها جهت کاربردهایی از جمله در شبکه تلفن همراه و اتصال تعداد بسیار زیادی FTG ١به مرکز کنترل آنها است .

مقدمه

پایان نامه آماده : فیلترهای مایکروویو فوتونیک با مزایای خوبی مثل عرض باند وسیع ، تلفات کم و ایمنی در مقابل تداخل الکترومغناطیسی توجه زیادی را جلب کرده اند. از طرف دیگر در سیستم های ارتباط نوری، لینک های رادیویی روی فیبر(SoF)2 یکی از پرکاربردترین مباحث در شبکه های بیسیم باند پهن ، شبکه های سنسوری، سیستم های ارتباط ماهواره ای و رادار میباشند که در چند سال اخیر توجه ویژه ای را به خود جلب کرده اند. وظیفۀ اصلی یک شبکه SoF توزیع سیگنال های میلیمتری و مایکروویوی روی فیبر نوری برای به دست آوردن امتیازاتی از قبیل تلفات کم ، پراش کم و پهنای باند بالای سیگنال های فیبرنوری است . سیگنال های توزیع یافته میتوانند به طور مستقیم در لینک های فیبر نوری یا SoF به کار روند، بدون اینکه احتیاجی به تبدیلات الکتریکی به نوری و یا نوری به الکتریکی باشد. در چندین سال اخیر شیوه های متفاوتی جهت ضرب در حوزه نور و یا فیلترینگ میان گذر پیشنهاد شده اند، ولی استفاده همزمان از ضرب در حوزه نور و فیلترینگ میان گذر کمتر مورد بحث قرارگرفته است

فصل اول : کلیات

١-١ هدف

پایان نامه آماده : یکی از اهداف این پروژه استفاده همزمان از ضرب در حوزه نور و فیلترینگ میان گذر است . قطعات اصلی که در این مورد استفاده میشود عبارتند از: مدوله کننده شدت ، مدوله کننده فاز و یک قطعه فیبر تک مد. دو مدوله کننده جهت ضرب در حوزه نور به کار میروند. سیگنال خروجی از ضرب کننده ها وارد فیبر تک مد که نقش المان پراش دهنده را به عهده دارد میشود. از ترکیب مدوله کننده ، لیزرهای قابل تنظیم و فیبر تک مد فیلتر میان گذر به دست میآید، که این فیلتر میتواند باند عبوری متناسب با فرکانس های مبدل کاهش دهنده فرکانس ١ یا مبدل افزایش دهنده فرکانس ٢ داشته باشد. اجزاء فرکانسی اضافی پس از فیلترینگ حذف میشود. بدین منظور در این پروژه ساختار فیلترهای مایکروویو و روش تولید موج میلیمتری ارائه و مورد توجه قرار میگیرد که در این راستا از مدوله کننده های شدت و فاز استفاده و نتایج آنها با هم مقایسه خواهد شد. حذف حامل های نوری یکی از موضوعات جالب در سیستم های ارتباط نوری است . به همین دلیل روش های مختلف حذف حامل های نوری نیز مورد بررسی قرار میگیرد. سعی بر این است تا میزان حذف حامل های نوری افزایش یابد. در این پروژه اثرات پراکندگی ٣ رنگی فیبر تک مد که یک عامل محدودکننده برای مسافت های زیاد است روی سیگنال بررسی میگردد. نتایج حاصل از این پروژه داشتن  فیلترهایی با باند عبور صاف تر و تضعیف بیشتر در خارج باند و نیز استفاده از پارامترهای مناسب و نیز ساختاری با قابلیت تنظیم است .

 

 ١-٢ پیشینه تحقیق

در این بخش به پیشینه مدل های ارائه شده پرداخته شده است .

 

١-٢-١ ضرب در حوزه نور بوسیله مدوله کننده ماخ – زندر

پایان نامه آماده : در سال ١٩٩٣، C. K. Copalakrishnan و همکاران [١] روشی را جهت ضرب در حوزه نور به وسیله ۴MZM ارائه کردند که در آن ابتدا یک مدولاسیون معمولی روی سیگنال رادیوئی انجام داده و آن را تبدیل به ۵IF میکند و سپس از دو مدوله کننده سری به عنوان ضرب کننده استفاده میشود.

درمورد اول دو آزمایش صورت میگیرد که ابتدا مدوله کننده در ولتاژ نیم موج V بایاس میشود و

اختلاف فاز ۹۰o به وجود میآید و سپس ولتاژ بایاس را به ازای عبور بیشینه سیگنال تنظیم کرده که در این حالت اختلاف فاز صفر درنظر گرفته میشود. البته این آزمایشات به علت محدودیت های وسایل آزمایشگاهی تا فرکانس حدود ۱۵CHz صورت گرفت و نتایج تئوری آن تا فرکانس ۴۰CHz اثبات گردید.در شکل ١-٢ ساختار استفاده شده برای ضرب در حوزه نور با استفاده از مدوله کننده ماخ -زندر نشان داده شده است .

 

پایان نامه آماده : از مزایای این روش نسبت به روش قبلی میتوان به این نکات اشاره کرد که در روش های قبلی که از یک مدوله کننده استفاده میشد، چون دو سیگنال ورودی به یک ترکیب کننده توان داده میشود، ایزولاسیون بین پورت های محلی(LO)6 و رادیوئی به ایزولاسیون بین پورت های ترکیب کننده توان محدود میشد. درحالی که در این مورد که از دو مدوله کننده استفاده شده است ، هرکدام از سیگنال ها به یک ترکیب کننده توان داده شده که از نظر ایزولاسیون تقریبا به ١٠٠% میرسد. علاوه بر این در مورد دومی که از دو مدوله کننده استفاده شده است ، انعطاف پذیری روی فاصله گذاری بین سیگنال های رادیوئی و محلی نسبت به مورد اولی بیشتر است و به طورکلی از مزایای این سیستم میتوان به ساده بودن ایزولاسیون پورت ها و همچنین کارآیی باند پهن آن اشاره کرد. همچنین چون سیگنال خروجی IF نوری است ، هیچ اثری روی سیگنال های الکتریکی ورودی رادیوئی و محلی ندارد و مورد آخر اینکه کارآیی باند پهن این مدوله کننده ها تا فرکانس ۴۰CHz تضمین شده است . البته درمقابل مزایای موجود معایبی نیز وجود دارد که ازجمله میتوان به تلفات زیاد تبدیل فرکانس رادیوئی اشاره کرد که برای کم کردن این اثر میتوان از لیزرهای توان بالا استفاده کرد تا توانی که به آشکارساز میرسد زیاد شود.

از مزایای این روش نسبت به روش قبلی میتوان به این نکات اشاره کرد که در روش های قبلی که از یک مدوله کننده استفاده میشد، چون دو سیگنال ورودی به یک ترکیب کننده توان داده میشود، ایزولاسیون بین پورت های محلی(LO)6 و رادیوئی به ایزولاسیون بین پورت های ترکیب کننده توان محدود میشد. درحالی که در این مورد که از دو مدوله کننده استفاده شده است ، هرکدام از سیگنال ها به یک ترکیب کننده توان داده شده که از نظر ایزولاسیون تقریبا به ١٠٠% میرسد. علاوه بر این در مورد دومی که از دو مدوله کننده استفاده شده است ، انعطاف پذیری روی فاصله گذاری بین سیگنال های رادیوئی و محلی نسبت به مورد اولی بیشتر است و به طورکلی از مزایای این سیستم میتوان به ساده بودن ایزولاسیون پورت ها و همچنین کارآیی باند پهن آن اشاره کرد. همچنین چون سیگنال خروجی IF نوری است ، هیچ اثری روی سیگنال های الکتریکی ورودی رادیوئی و محلی ندارد و مورد آخر اینکه کارآیی باند پهن این مدوله کننده ها تا فرکانس ۴۰CHz تضمین شده است . البته درمقابل مزایای موجود معایبی نیز وجود دارد که ازجمله میتوان به تلفات زیاد تبدیل فرکانس رادیوئی اشاره کرد که برای کم کردن این اثر میتوان از لیزرهای توان بالا استفاده کرد تا توانی که به آشکارساز میرسد زیاد شود.

تداخل سنج های نوری نامتوازن از نوع ماخ – زندر

پایان نامه آماده : جهت کار بیشتر روی MZM، در سال ١٩٩۴، Anh Ho Quoc و همکاران [٢] تحقیقات آزمایشی را روی تداخل سنج های نوری نامتوازن از نوع ماخ -زندر انجام دادند. هدف از انجام این آزمایشات نشان دادن قابلیت کارکرد این مدوله کننده ها به عنوان فیلترهای نوری بود. در شکل ٢-٢ ساختار مربوط به تداخل سنج  نوری نامتوازن نشان داده شده است .

فهرست مطالب :

پایان نامه آماده ایران رساله پایان نامه آماده ایران رسالهتصاویر پیش نمایش


طراحی و شبیه سازی  فیلترها و میکسرهای مایکروویو نوری-1
طراحی و شبیه سازی  فیلترها و میکسرهای مایکروویو نوری-1
طراحی و شبیه سازی  فیلترها و میکسرهای مایکروویو نوری-1
ads

درباره نویسنده

mrk kiani 44 نوشته در ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط