no-img
ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده

ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظه ای در باند S و C | ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده


ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده
مطالب ویژه
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظه ای در باند S و C
doc
اکتبر 22, 2019
5 mb
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان – خرید

ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظه ای در باند S و C


ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظه ای در باند S و C : سمینار آماده ارایه

سمینار آماده ارایه: .پایان نامه حاضر تحت عنوان ”طراحی ، شبیه سازی و ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظه – ای درباند S و C“ بر اساس مقالات و مستندات متعدد؛ برای اندازه گیری فرکانس لحظه ای یک سیگنال تک فرکانس از این نکته بهره برده است که طیف حاصل ضرب یک سیگنال در تأخیر یافته ی خودش شامل هارمونیک هایی در مبداء و در دو برابر فرکانس سیگنال اصلی می باشد. دامنه ی این هارمونیک ها متناسب با دامنه سیگنال ورودی و میزان تأخیر ایجاد شده است . این سیستم در محیط نرم افزار

سمینار آماده ارایه: .MATLAB پیاده سازی و اجزای آن ، در محیط نرم افزار Microwave Office شبیه سازی و بهینه گردید. مقسم توان ویلکینسون و تزویج کننده ی خط -انشعابی ، برای پهنای باند فرکانسی ٢ تا ۶ گیگا هرتز توسعه داده شدند. در نهایت یک سیستم IFM ساخته شد و نتایج آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .

مقدمه :

سمینار آماده ارایه: .در این پروژه نحوه ی عملکرد یک گیرنده ی IFM مورد بررسی قرار گرفته است . سپس یک سیستم کامل IFM طراحی شده ، ساخته شده و نتایج آن ارائه گردیده است . در فصل یکم کلیات پروژه از جمله طرح مسئله ، اهمیت و ضرورت انجام آن و اهداف پروژه بیان شده است . در فصل دوم به شرح سیستم IFM و بیان ریاضی مسئله پرداخته شده است . فصل سوم به طراحی ، شبیه سازی و ساخت اجزای بخش RF، یعنی مقسم های توان ، تزویج کننده های دورگه ، خطوط تاخیر و میکسرها، و ارتباط بین آن ها اختصاص دارد. فصل چهارم نیز به بررسی و ساخت سخت افزار بخش پردازش و تحلیل نرم افزار پردازشگر اختصاص دارد. در فصل پنجم مطالب جمع بندی شده است و در خاتمه برنامه ها و توابع نوشته شده ، شبیه سازی های انجام شده ، مشخصات المان ها و قطعات و تصاویر قطعات ساخته شده پیوست شده اند.

طرح مسئله

سیستم رادار اولین بار در ایالات متحده و بریتانیا در دهه ١٩٣٠ تولید شد و نقش مهمی در طول جنگ جهانی دوم برای مصارف نظامی بازی کرد. پس از آن زمان ، کاربردهای رادار در دیگر زمینه ها گسترش یافت . با رشد سریع رادار، مخابرات و سیستم های هدایت جنگ افزار، یک نیاز ضروری در گیرنده های مایکروویو ایجاد شد؛ تشخیص تهدیدات احتمالی در مراحل اولیه . بنابراین ، گیرنده های مایکروویو و کاربردهایش یک حوزه تحقیقی مهم در جنگ الکترونیک گردید.

امروزه ، گیرنده ی اندازه گیر فرکانس لحظه ای IFM، به عنوان یک جزء از سیستم های جنگ الکترونیک پیشرفته مطرح می باشد. بلوک IFM مانند یک تابع بنیادی اجرا می شود، فرکانس سیگنال تهدید آمیز را تشخیص می دهد و اطلاعات لازم را تولید می کند.

سیستم IFM ابتدا همانند یک تکنیک ساده برای استخراج دیجیتال فرکانس حامل ورودی های پالس RF به صورت آنی مطرح شد و به تدریج توسعه یافت و امروزه تبدیل به یک سیستم کارآمد برای رمز گشایی آنی فرکانس سیگنال های پالسی و موج پیوسته گردیده است .

در بسیاری از کاربردها، فرکانس بدست آمده یکی از مهمترین پارامترهای رادار است و از آن

می توان برای مرتب کردن و استخراج چگالی سیگنال های محیط اطراف استفاده کرد.

اهمیت و ضرورت انجام پروژه

سمینار آماده ارایه: .مبحث تشخیص فرکانس لحظه ای IFM، علاوه بر آن که همچون فناوری انرژی اتمی ، تکثیر و بهره برداری از سلول های بنیادی و یا نانو تکنولوژی ، جزء دانش های جدید بشری است ، سطح دانش فنی کشور عزیزمان را ارتقاء می بخشد. و چون به عنوان یک جزء از سیستم های جنگ الکترونیک پیشرفته مطرح است ، از لحاظ امنیتی قابل ملاحظه می باشد.

این گیرنده بسیار ظریف ، شامل دو بخش RF و پردازش است . اگر چه بخش پردازش آن حاوی نکات فنی و آموزنده بسیاری است ، اما بخش RF دارای اجزاء فرکانس بالایی همچون مقسم های توان و تزویج کننده های دورگه و میکسرهای نیمه هادی است ، که بررسی آن ها و توسعه هر یک پایه ای برای رشد و درک بهتر سیستم های مایکروویوی فراهم می کند.

شرح سیستم IFM

در حقیقت IFM یک تکنولوژی اندازه گیری پایه  برای رمز گشایی فرکانس RF، به روش

همبستگی مایکروویو ١ است .

در شکل ١-٢ ساختار کلی یک همبسته گر شامل مقسم های توان ، تزویج کننده های دورگه ، یک خط تأخیر RF و ضرب کننده ها نشان داده شده است . این شکل یک ساختار پایه برای گیرنده IFM به حساب می آید.

ایده ی اولیه بدین شرح است که ، طیف حاصل ضرب یک سیگنال در تأخیر یافته خودش شامل هارمونیک هایی در مبداء و در دو برابر فرکانس سیگنال اصلی می باشد. دامنه این هارمونیک ها متناسب با دامنه سیگنال ورودی و میزان تأخیر ایجاد شده است . از طرفی ، وقتی یک سیگنال با فرکانس حامل fc، از میان یک خط تأخیر با تأخیر زمانی τ عبور کند، یک جابجایی فاز θ برابر ωτ را تجربه می کند. این جابجایی فاز متناسب با فرکانس ω به صورت خطی تغییر می کند.

θ =ω.τ                                                                                 (۲-۱)

پس می توان با ثابت نگه داشتن دامنه سیگنال ورودی و حذف هارمونیک بالا، فرکانس سیگنال ورودی را از روی هارمونیک پایین استخراج کرد. به عبارت دیگر، از ضرب سیگنال تأخیر یافته در نسخه بی تأخیر سیگنال ، یک خروجی ویدئویی متناسب با اختلاف فاز بین سیگنال ها بدست می آید. این اختلاف فاز در اصل ناشی از فرکانس سیگنال ورودی است .

در ادامه اجازه دهید بحث را به کمک روابط ریاضی روشن سازیم .

طراحی اجزای بخش RF

سمینار آماده ارایه: .مقسم های توان و تزویج کننده ها، اجزای پسیو مایکروویوی هستند که به طور وسیعی برای تقسیم یا ترکیب توان استفاده می شوند. این قطعات ساختاری سه پورتی یا چهار پورتی دارند. شبکه های سه پورتی به شکل پیوند-۱T و مقسم توان ویلکینسون ٢ ارائه شده اند، در حالی که شبکه های چهار پورتی به شکل تزویج کننده های جهتی ٣ و پیوندهای دورگه ۴ می باشند.

مقسم های توان اغلب از نوع تقسیم برابر (dB-3) هستند، ولی نسبت های تقسیم توان نابرابر نیز

امکان پذیر است . به علاوه ، تقاطع های دورگه یک جابجایی فاز ̊٩٠ یا ̊١٨٠ بین پورت های خروجی دارند.

(ریزی ، ١٣٧۶، ۵٨٠-۵٢٨)

در اینجا ساختار مقسم توان ویلکینسون و تزویج کننده جهتی خط انشعابی ۵ و نحوه افزایش

پهنای باند آن ها ارائه شده است .

همچنین برای ارتباط اجزا و نیز به عنوان خط تاخیر از خطوط هم محور استفاده شده است .

مقسم توان ویلکینسون

مقسم توان ویلکینسون به طور معمول سیگنال ورودی را به خروجی های هم فاز و هم دامنه تقسیم می کند. در این پیوند دورگه ، نه تنها پورت های خروجی نسبت به یکدیگر عایق اند، بلکه هنگامی که پورت های خروجی تطبیق باشند، یک شبکه بی تلف به حساب می آید.

اگر چه مقسم توان ویلکینسون را می توان برای خروجی های محدود با تقسیم توان دلخواه همانند شکل ٢-٣ طراحی کرد، اما معمولا همانند شکل ١-٣ به حالت تقسیم برابر (dB-3)، بر روی ساختار مایکرواستریپ ساخته می شود.

عملکرد یک مقسم توان ویلکینسون که همه پورت های آن تطبیق شده است ، چنین بیان می شود: ”توان وارد شده به پورت ١، بین پورت های خروجی به صورت هم فاز تقسم شود و هیچ توانی بین پورت های خروجی جابه جا نشود

فهرست مطالب:

سمینار آماده ارایهتصاویر پیش نمایش


ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظه ای در باند S و C-1
ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظه ای در باند S و C-1
ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظه ای در باند S و C-1
ads

درباره نویسنده

mrk kiani 44 نوشته در ایران رساله| پایان نامه آماده| پروپوزال آماده | تحقیق آماده | مقاله آماده |سمینار آماده دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط